Izbaudi šo dienu

Dodos platiem soļiem lejā pa ielu uz darbu. Redzu man pretī nāk jauns vīrietis ar atvērtu alus skārdeni rokā. Viņš skatās uz mani. Es esmu izvairīgs. Es steidzos un nevēlos pīties ar tādiem. Eju viņam garām. Vīrietis noliecas man tuvāk un saka:  -  Eu,….. nu es tevi lūdzu, …..man ļoti vajag,….. es…. es te, es …