Dzīve atpakaļgaitas spogulī

Reiz manās rokās nonāca lietots ģimenes “sapņu” auto Pontiac Tarns Sport. Manā gadījumā tas kļuva par sapņu auto, ja tas ir lēts, ērts un ar vismaz 7 vietām. Tā es iegādājos lētu 7 vietīgu dīvānu uz riteņiem ar nokautu dzinēju. To es, protams, uzzināju vēlāk, kad apciemoju savu auto meistaru.  Meistars atvēra pārsegu, izvilka no dzinēja eļļas mērkli, piegrūda pirkstu pie dzeltenīgi eļļainajām putām uz mērkļa un noteica:

– Kapitālais remonts.

– Ko tas nozīmē?

– Dzesēšanas šķidrums tek iekšā karterī. Eļļa ir sajaukusies ar dzesēšanas šķidrumu. To pateicis, aizcirta motora pārsega vāku.

– Cik maksā kapitālais remonts?

– 1000 eiro.

Remonta izmaksas sastādīja tieši pusi no auto iegādes vērtības. Manī atausa mirklīga apskaidrība, kāpēc auto maksāja tik lēti, kāpēc tas atradās visdziļākajā auto plača nostūrī, apputējis un sākotnēji to nevarēja iedarbināt. Tad man tie likās nenozīmīgi sīkumi, jo es biju cilvēks, kurš beidzot bija atradis savu sapņu auto. Bet auto meistara frāze – 1000.00 eiro –  salika visu  savās vietās:

– Kas vienā galā ir lēti, otrā ir dārgi!

Es paņēmu savu sapņu auto un devos, kur gan es varēju doties. Auto rīstījās un kratījās. Protams, ka es nebiju gatavojies uzreiz pēc auto iegādes tajā ieguldīt vēl 1000.00 eiro. Tajos dažos laimes brīžos, kad es centos nedomāt sliktas domas, es domāju – pārdot vai remontēt. Kādā dienā es nolēmu pavizināties ar sapņu auto, bet braukšanas prieka bija maz, lai neteiktu, ka tā nebija vispār. Es nemitīgi bažījos, vai šis ērtais dīvāns neapstāsies ceļa malā uz palikšanu.  Un tad es pamanīju uz sānu spoguļa stikliņa uzrakstu:

– Objects in (the) mirror are closer than they appear.

Izrādās, ka ASV ražotām automašīnām uz sānu spoguļiem ir drošības brīdinājums:

– Objekti spogulī ir tuvāk, nekā izskatās.

Automašīnu brīnumainā kārtā man izdevās pārdot tādam pašam karstgalvim kā es, kurš bija atradis savu sapņu auto.

Ikdienišķs stāsts ar ne – ikdienišķu turpinājumu par uzrakstu uz spoguļa. Šis uzraksts man ilgu laiku nelika mieru, līdz vienā dienā zvaigznes un planētas sastājās savās vietās. Es sapratu, ka skatīšanās atpakaļgaitas spogulī, nenotiek tikai pie auto stūres, bet tas ir dzīvesveids:

– Nepārtraukta skatīšanās atpakaļgaitas spogulī.

– Kā tas notiek?

– Lūk, kā! Piemērs no Bībeles.  

Jēzus uzrunā kādu cilvēku un aicina viņam sekot. Uzrunātais cilvēks iebilst:

 – Kungs, ļauj man vispirms aiziet apglabāt savu tēvu.

Saprotams iemesls, lai atteiktos tūlīt doties līdzi. Tēva bēres nav pasākumus, ko vērtu atlikt vai pārcelt uz citu dienu, nemaz nerunājot par cieņas izrādīšanu vecākiem. Jēzus atbild:

– Ļauj miroņiem apglabāt savus miroņus, bet tu ej un sludini Dieva valstību!

Kādam citam, kurš tieši tāpat atrunājas aicinājumam sekot Jēzum, jo vispirms grib atvadīties no saviem mājiniekiem, Jēzus saka:

– Neviens, kas savu roku uzlicis uz arkla un skatās atpakaļ, neder Dieva valstībai.

Abi atteikumi sekot tūlīt ir loģiski un saprotami, tieši tāpēc, ka tā darām mēs visi bez izņēmuma. Lūk, tā ir skatīšanās atpakaļgaitas spogulī. Tik ierasta un pazīstama nodarbe, ka mēs pat neapzināmies, ka tā darām.

– Kāpēc Jēzus neļauj tiem darīt to, ko tie iecerējuši? Kur te ir loģika?

Atbildes pārsniedz to, ka spēj aptvert loģiks prāts. Bet tas nenozīmē, ka atbildes ir ne – loģiskas. Abildes ir ievērojami ietilpīgākas un sniedzas ārpus iersastajiem pieņēmumiem, jo Jēzus nerunā par bēru apmeklēšanu vai neapmeklēšanu, par atvadīšanos vai neatvadīšanos no mājiniekiem. Viņš runā par ne –  skatīšanos atpakaļgaitas spogulī.

Tieši tāpēc šis ir ārkārtīgi būtisks jautājums ārpus loģikas, ārpus ierastā un pazīstamā. Šajās Jēzus atbildēs ir vērts iedziļināties, jo ne – iedziļināšanās un palikšana virspusē ar loģiskajām atbildēm, ir rezultāts tam, ka viens karstgalvis iegrābjas un nopērk sabojātu automašīnu, nepievēršot uzmanību sīkumiem, bet citi karstgalvji tic mūžīgiem priekiem Dieva valstībā un paliek tukšā.

Šie sīkumi ir tie, kurus mēs akli ignorējam, jo citādi ticības ne-loģika, kurai uzticamies vai gribam uzticēties, tiek atmaskota un sagrauta. Es, protams, varēju nebraukt pie auto meistara un ignorēt faktu, ka auto rīstās. Tā būtu neloģiska rīcība, bet tieši šādā veidā rīkojas ticīgi cilvēki. Ticīgie ignorē ne-loģiskus “sīkumus” un gadu simtiem dzīvo ar bojātiem un izkropļotiem dzīves šabloniem,  kas ir gigantiskas ne-loģisku prātojumu ticības sistēmas, ko mēs pazīstam kā reliģijas.

Jēzus runājot par bērēm, piemin miroņus, kuri apglabā miroņus. Būt par mironi nozīmē skatīties atpakaļgaitas spogulī un dzīvot mirušu dzīvi saskaņā ar šablonu. Dīvainā kārtā pretēji Jēzus norādēm, sekošana šabloniem ignorējot loģiku graujošus sīkumus, ir reliģiju pamatnodarbošanās.

Piemēram, ja ignorē loģiku graujošus sīkumus iznāk, ka ticības vārdā “drīkst” neapbedīt tēvu, nicināt vecākus, aizmirst par tuviniekiem un darīt jeb ko citu, jo cēls mērķis – Dieva valstība – attaisno līdzekļus.

Ne-loģiska sīkumu ignorēšana ir būtisks pagrieziena punkts, kurā ticības pārņemts cilvēks nomaldās no ceļa uz Dieva valstību, jo skatās atpakaļgaitas spogulī. Nomaldīšanās sākas ar to brīdi, kad ticība ignorē šā brīža loģiku. Ignorē to, ka objekti atspulgā ir tuvāk, nekā izskatās un pieņem, ka dzīves vadošais dzinējspēks ir ticība cēlam mērķim, par kuru nekas nav pārāks. Ticība ir tik ne – loģiska kā auto spoguļu aizlīmēšana ar Jēzus attēlu, jo kam man spoguļi, Jēzus mani “vada”.

Bet par nelaimi aizlīmējot spoguļus, ticīgais nonāk nevis Jēzus, bet visvarenā ego vadībā. Visi šie piemēri un līdzības, par kurām runā Jēzus, ir ego shēmu atmaskošana (tieši par ego shēmu atmsakošanu viņam nācās mirt). Ego ir maska, zem kuras atrodas patiesais ES. Tomēr ego ir tik ierasts, pazīstams un loģisks dzīvesveids, ka tas sagrābis cilvēku ar smalkiem pinekļiem un nemanāmi kontrolē. Un tieši par ego kontroles atmaskošanu, abās atbildēs par bērēm un par atvadīšanos no tuviniekiem, runā Jēzus.

Ego vienmēr ir taisnība. Ego ir visur, kur mērķis attaisno līdzekļus. Ego varaskāres pārņemti cilvēki “ticības vārdā” tūkstošiem gadu ir pastrādājuši neskaitāmus noziegumus. Un vēl ar vien turpina rīkoties ne-prāta vadīti, slēpjoties aiz Dieva gribas, slaukot zem tepiķa visus ticības neloģiskos sīkumus.  Ticība, tas ir ar ego kontrolēts prāts, kas vienmēr skatās atpakaļgaitas spogulī.

 Kas ir skatīšanās atpakaļgaitas spogulī?

Tas ir ieradums uzticēties intelektam. Intelekts nav ne labs, ne slikts. Intelekts ir super – jaudīgs dators, kas pieredzē gūtās atziņas uzkrāj atmiņā. Skatīšanās atpakaļgaitas spogulī ir atbildes meklēšana atmiņā, pagātnē. Visas zināšanas, uz kurām balstās intelekts, nāk no pagātnes pieredzes. Bet Dieva valstība nav pagātnē un tās nav arī nākotnē. Dieva valstība ir šeit un tagad, tā ir mūsu vidū.

Dieva valstība ir rīkoties saskaņā ar šā brīža loģiku.

Tāpēc, tos kuri vispirms vēlas doties apbedīt tēvu, Jēzus nosauc par miroņiem, kas apglabā miroņus. Intelekta spēju pārvērtēšanas pamatā ir bailes zaudēt kontroli. Intelekts iemācījies vienu efektīvu risinājumu, cer to pielietot visās nākamajās līdzīgajās situācijās. Bet situācijas neatkārtojas, tas ir līdzīgas, bet tomēr savādākas. Intelekts dod mānīgu cerību, ka tas visu kontrolē, jo tagad zina, kā rīkoties un nākamo reizi neatkārtos iepriekšējo kļūdu. Šāda mānīga cerību došana ir klasiska ego kontroles shēma.

Dieva valstība nav kaut kāda debesu telts ar eņģeļiem pie gara galda, bet iekšējas pārmaiņas, kas notiek ar katru no mums. Dieva valstība ir virzība uz iekšu, uz centru, uz būtību. Tas ir tieši pretējs virziens ego virzībai uz āru. Ego viss ir vērsts uz āru, uz ārējām lietām, mantām, naudu, varu, amatiem utt. Bez visiem šiem arājiem atribūtiem un piederībām ego ir tukšs. Tā ir tikai maska uz tavas sejas, loma, ko spēlējam. Tāpēc ego sastāv no bailēm, ka reiz tiks atmaskots ego tukšums. Kad cilvēkam atņem naudu, bagātību, varu, amatus, izrādās, kas bez visiem šiem ārējiem atribūtiem viņam nekā cita nav. Ego pārņemts cilvēks ir pliks un nabags – tukšītis.

 Jēzus runā, ka mana valstība nav no šīs zemes, kas nozīmē, ka es neskatos atpakaļgaitas spogulī un ego mani nekontrolē. Būt ārpus ego kontroles nozīmē zināt, ka es neesmu manas domas, es neesmu tas, kas man pieder, ko par mani domā citi un ko par sevi domāju es (mans ego).

Dieva valstība ir virziens, kustība, kurā nav svarīgs, svarīgāks un vissvarīgākais. Šādas kategorijas pastāv prāta radītā iedomu pasaulē. Debesu valstība ir veselums, kurā nav vērtīgu un nevērtīgu daļu. Viss ir vienlīdz svarīgs. Vienīgā izeja kā izkļūt no ego kontrolētā prāta sašķeltības – labajos un sliktajos, ir būt par liecinieku. Liecinieks vēro un apzinās, kā darbojas prāts.

Nekāda cīņa, ticību, lūgšanu, priekšstatu sistēmu maiņa nepalīdzēs. Cīņa ir prāta paņēmiens, kā vienai prāta daļai apkarot citu prāta daļu. Prāts apkaro pats sevi. Prāts rada iekšēju sašķeltību, šizofreniju. Jā, ja vēlāties, varat saukt prātu par sātanu. Izeja no sašķeltības ir atslābināts vērojums, kas ļauj pamanīt, ka manī notiek kaut kas …, kas neesmu es. Klusā vērošana ir durvis uz šo mirkli, kas ir ārpus ego kontroles, ārpus priekšstatu sistēmām. Ego mūs domās mētā no pagātnes uz nākotni, bet ego nekad nespēj būt klātesošs šajā mirklī. Tikko uzmanība ir pievērsta šim mirklim, ego zūd.

Tāpēc Jēzus saka, neesi kā mironis, kas dzenās pakaļ pagātnei vai nākotnei, bet nekad nav dzīvs un klātesošs pašreiz notiekošajā. Šis mirklis ir viss, tā ir Dieva valstība, meditācija vai klusais vērojums. Meditācija nav darbība, ko jūs iesākat darīt, darāt un tad pabeidzat darīt. Tā nav darbība, kuras robežas ir noteiktas laikā – sākums un beigas. Šis mirklis notiek tad, kad tava uzmanība nedalīti ir pievērsta notiekošajam. Un kad tas notiek, tu esi Dieva valstībā, aizrāvies, pārņemts ar notiekošo un neskaiti laiku.

Un tagad Omāra Haijama dzeja:

Kad dzirdu es spriežam par

prieku, kas sagaida

izredzētos,

Es mierīgs saku: “Ticu vēl tikai vīnam.

Skaidru naudu man dodiet-

Ne solījumus!

Bungu rībiens patīkams tikai

no tālēm.”

Dieva valstība ir tuvāk, nekā izskatās objekti atpakaļgaitas spogulī.

Vissaldākais vīns ir šis mirklis.

Viena atbilde “Dzīve atpakaļgaitas spogulī”

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s